Liên hệ
Điền thông tin liên hệ
Họ tên*
Điện thoại*
Địa chỉ
Email
Nội dung*

Dự án nhà màng ở Hà Đông- TP Hà Nội, Việt Nam

Chi tiết dự án

Hoàn thành cuối năm 2017.

Thông số nhà : khẩu độ 7 x 4 dãy x 72m ( 2016m²) vai cao 4m, cao đỉnh 6m.