Liên hệ
Điền thông tin liên hệ
Họ tên*
Điện thoại*
Địa chỉ
Email
Nội dung*

Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng chính thức của công ty

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Thời gian Địa điểm
01 Nhân viên kinh doanh 2 08/04/2021 Phố Nối A, Hưng Yên
+84 916799757