Liên hệ
Điền thông tin liên hệ
Họ tên*
Điện thoại*
Địa chỉ
Email
Nội dung*

Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng chính thức của công ty

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Thời gian Địa điểm
01 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT GIA CÔNG NHÀ KÍNH - (Làm việc tại chi nhánh Lâm Đồng) 1 30/07/2022 Đã hết hạn
02 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NHÀ KÍNH - (Làm việc tại chi nhánh Lâm Đồng) 1 31/07/2022 Đã hết hạn
03 NHÂN VIÊN KINH DOANH ( Phụ trách khu vực Hồ Chí Minh) 1 29/05/2022 Đã hết hạn
04 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NHÀ KÍNH (Trụ sở chính Hưng Yên) 1 28/04/2022 Đã hết hạn