Liên hệ
Điền thông tin liên hệ
Họ tên*
Điện thoại*
Địa chỉ
Email
Nội dung*

Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng chính thức của công ty

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Thời gian Địa điểm
01 Nhân viên kinh doanh 8 08/09/2020 Hưng Yên
02 Tiêu đề bài viết hiển thị tại đây 2 30/09/2020 Hưng Yên
03 Tiêu đề bài viết hiển thị tại đây 3 30/09/2020 Hưng Yên
04 Tiêu đề bài viết hiển thị tại đây 4 30/09/2020 Hưng Yên
05 Tiêu đề bài viết hiển thị tại đây 2 30/09/2020 Hưng Yên