Các loại nhà kính nuôi, trồng chủ yếu

Watanabe Pipe Việt Nam cung cấp đa dạng nhiều loại nhà kính cho khách hàng theo mục đích sử dụng

 Nhà trồng rau quả

Nhà trồng rau quả

Nhà trồng rau quả

 

Nhà phơi sấy

Nhà phơi sấy

Nhà phơi sấy
 Nhà trồng dưa lưới

Nhà trồng dưa lưới

Nhà trồng dưa lưới
Nhà trồng lan

Nhà trồng lan

Nhà trồng lan
Nhà trồng nấm

Nhà trồng nấm

Nhà trồng nấm
Nhà ươm cây giống

Nhà ươm cây giống

Nhà ươm cây giống