Phương pháp của chúng tôi

Bước 1: Kỳ vọng

Bước 1: Kỳ vọng

Kỳ vọng của bạn là điểm bắt nguồn của dự án. Chúng tôi sẽ giải quyết được vấn đề của bạn dựa trên mục tiêu mà bạn đưa ra, Sử dụng thông tin mà bạn cung cấp, các chuyên gia của chúng tôi sẽ bắt đầu : - Thông tin khí hậu và kích thước của vị trí dự án - Kế hoạch trồng trọt - Kế hoạch kinh doanh"                            
Bước 2: Thiết kế

Bước 2: Thiết kế

Khi chúng tôi đồng ý về các đề xuất, các chuyên gia của chúng tôi có thể bắt đầu làm việc chi tiết hơn. Tham vọng của bạn trở thành hiện thực. Một báo giá cực kỳ chi tiết được thực hiện phù hợp với nhu cầu của bạn. - Báo giá chi tiết - Thông số chi tiết - Điều kiện dự án (trách nhiệm, giao hàng, tài chính)"         
Bước 3: Hoàn thành

Bước 3: Hoàn thành

Dự án của bạn sẽ được thiết kế chuyên nghiệp bởi một nhóm dự án dành riêng cho khách hàng. Bạn sẽ được bổ nhiệm chuyên gia riêng của bạn cho từng ngành. Có nghĩa là dự án của bạn sẽ được thực hiện theo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Kỹ thuật dự án Bổ nhiệm nhóm dự án Lập kế hoạch dự án Đối tác (lao động, hậu cần) Lựa chọn vật chất và hậu cần Xây dựng và lắp đặt                           
Bước 4: Giao hàng tận nơi

Bước 4: Giao hàng tận nơi

Khi mọi thứ đã được xây dựng và cài đặt, chúng tôi sẽ chuyển sang vận hành. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một chương trình đào tạo để đảm bảo họ biết cách sử dụng.Chương trình đào tạo người dùng.
Bước 5: Dịch vụ

Bước 5: Dịch vụ

Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ bạn sau khi dự án của bạn đã hoàn thành. Đội ngũ dịch vụ của chúng tôi luôn sẵn sàng 24/7 để trả lời các câu hỏi và cung cấp hỗ trợ từ xa.