Vật tư nông nghiệp ngoài trời

Ống tưới mềm Takiron CI

Ống tưới mềm Takiron CI

Xuất xứ : Nhật Bản
Thanh giàn leo

Thanh giàn leo

Sản xuất bởi công ty Nhật Bản tại Việt Nam
Vòm luống

Vòm luống

Sản xuất bởi công ty Nhật Bản tại Việt Nam
Vải không dệt

Vải không dệt

Xuất xứ : Nhật Bản