Liên hệ
Điền thông tin liên hệ
Họ tên*
Điện thoại*
Địa chỉ
Email
Nội dung*

DỰ ÁN NHÀ PIPE TẠI PYN OO LWIN- MYANMAR

Tổng diện tích thi công: 1365 m2

Thời gian bắt đầu thi công: 2019

 

Chi tiết dự án