Liên hệ
Điền thông tin liên hệ
Họ tên*
Điện thoại*
Địa chỉ
Email
Nội dung*

Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, được đào tạo bải bản theo quy trình tiêu chuẩn Nhật.

Ban lãnh đạo
Hama Kazuhide
Hama Kazuhide
Tổng Giám đốc
 Takahashi Hideaki
Takahashi Hideaki
Phó Tổng giám đốc
Phòng kinh doanh
Phạm Văn Hạnh
Phạm Văn Hạnh
Nhân viên kinh doanh
Nguyễn Văn Bảo
Nguyễn Văn Bảo
Nhân viên kinh doanh
Mai Thành Đạt
Mai Thành Đạt
Nhân viên kinh doanh
Nguyễn Trọng Bảo
Nguyễn Trọng Bảo
Nhân viên kinh doanh
Trần Thị Thùy
Trần Thị Thùy
Nhân viên kinh doanh
Nguyễn Thị Thạnh
Nguyễn Thị Thạnh
Trợ lý kinh doanh
Nguyễn Văn Danh
Nguyễn Văn Danh
Nhân viên kinh doanh
Phạm Thị Thảo
Phạm Thị Thảo
Nhân viên kinh doanh
Đỗ Văn Tuyên
Đỗ Văn Tuyên
Trưởng phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Nguyễn Quang Giáp
Nguyễn Quang Giáp
Kỹ thuật
Nguyễn Hữu Đường
Nguyễn Hữu Đường
Kỹ thuật
Nguyễn Đình Phúc
Nguyễn Đình Phúc
Kỹ thuật
Nguyễn Văn Đoàn
Nguyễn Văn Đoàn
Kỹ thuật
Nguyễn Anh Ngọc
Nguyễn Anh Ngọc
Kỹ thuật
Nguyễn Anh Phương
Nguyễn Anh Phương
Kỹ thuật