Liên hệ
Điền thông tin liên hệ
Họ tên*
Điện thoại*
Địa chỉ
Email
Nội dung*

DỰ ÁN NHÀ MÀNG KHUNG HỘP BATTAMBANY ở CAMBODIA

Tổng diện tích thi công nhà màng 6000m2

Ngày bắt đầu thi công: Tháng 09/2020

 

 

Chi tiết dự án

Các dự án khác