Vật tư nông nghiệp

 • Bạt đen chân nhà</br>止水シート

  Bạt đen chân nhà
  止水シート

  Xuất xứ : Nhật Bản 日本製
 • Màng phủ luống KOKAGE -JAPAN

  Màng phủ luống KOKAGE -JAPAN

  Xuất xứ : Nhật Bản 日本製
 • Vải không dệt </br>パスライト

  Vải không dệt
  パスライト

  Xuất xứ : Nhật Bản 日本製
 • Ống tưới mềm Takiron CI</br> 灌水チューブ

  Ống tưới mềm Takiron CI
  灌水チューブ

  Xuất xứ : Nhật Bản 日本製
 • Thanh giàn leo </br>イボ支柱バラ

  Thanh giàn leo
  イボ支柱バラ

  Xuất xứ : Sản xuất bởi công ty Nhật Bản tại Việt Nam ベトナムでの日本企業製
 • Băng dính màng nylon </br>フィルム補修テープ

  Băng dính màng nylon
  フィルム補修テープ

  Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bạt trải nền mầu trắng DIO </br>グランドシート白

  Bạt trải nền mầu trắng DIO
  グランドシート白

  Xuất xứ : Sản xuất tại công ty Nhật. 日系企業の供給
 • Cơ cấu cuốn - loại trên cao</br> かるかんハイロング

  Cơ cấu cuốn - loại trên cao
  かるかんハイロング

  Xuất xứ : Nhật Bản 日本製
 • Màng Nylon Sky coat </br>フィルム

  Màng Nylon Sky coat
  フィルム

  Xuất xứ : Nhật Bản
 • Lưới côn trùng đỏ SLR-2700 E-Red</br>赤防虫ネット

  Lưới côn trùng đỏ SLR-2700 E-Red
  赤防虫ネット

  Xuất xứ : Nhật Bản
 • Lưới cắt nắng màu trắng </br>クールホワイト白遮光ネット1020SW

  Lưới cắt nắng màu trắng
  クールホワイト白遮光ネット1020SW

  Xuất xứ : Nhật Bản
 • Cơ cấu cuốn - loại dưới thấp</br>かるかん

  Cơ cấu cuốn - loại dưới thấp
  かるかん

  Xuất xứ : Nhật Bản
 • Lưới cắt nắng màu đen </br>黒遮光ネット

  Lưới cắt nắng màu đen
  黒遮光ネット

  Xuất xứ : Nhật Bản 日本製
 • Lưới côn trùng trắng </br>白防虫ネット

  Lưới côn trùng trắng
  白防虫ネット

  Xuất xứ : Nhật Bản
 • Quạt tuần hoàn gió </br>ドライファンはやて

  Quạt tuần hoàn gió
  ドライファンはやて

  Xuất xứ : Nhật Bản
 • Quạt tuần hoàn gió </br>ドライファンはやぶさ

  Quạt tuần hoàn gió
  ドライファンはやぶさ

  Xuất xứ : Nhật Bản
 • Dây nẹp nylon </br>プロバンド

  Dây nẹp nylon
  プロバンド

  Xuất xứ : Nhật Bản 日本製
 • Móc dây nẹp </br>マイカーエースタフ

  Móc dây nẹp
  マイカーエースタフ

  Xuất xứ : Nhật Bản 日本製
 • Lò xo (Zigzac) </br>スプリング

  Lò xo (Zigzac)
  スプリング

  Xuất xứ : Trung Quốc
 • Thanh nẹp nylon</br> ビニエース

  Thanh nẹp nylon
  ビニエース

  Xuất xứ : Trung Quốc 中国製
 • Kẹp nylon </br>プロパッカー

  Kẹp nylon
  プロパッカー

  Xuất xứ : Nhật Bản 日本製
 • Cơ cấu cuốn - loại trên cao </br>かるかんハイ

  Cơ cấu cuốn - loại trên cao
  かるかんハイ

  Xuất xứ : Nhật Bản 日本製
 • Cơ cấu cuốn - loại dưới thấp </br>かるかんロング

  Cơ cấu cuốn - loại dưới thấp
  かるかんロング

  Xuất xứ : Nhật Bản 日本製
 • Motor cuốn nylon hông tự động

  Motor cuốn nylon hông tự động

  Xuất xứ : Nhật Bản 日本製
 • Hệ thống tưới

  Hệ thống tưới

  Xuất xứ : Nhật Bản
 • Hệ thống thông gió làm mát

  Hệ thống thông gió làm mát

  Xuất xứ : Nhật Bản
 • Vật tư nhà kính

  Vật tư nhà kính

  Xuất xứ : Nhật Bản
 • Vòm luống </br>トンネル支柱

  Vòm luống
  トンネル支柱

  Xuất xứ : Sản xuất bởi công ty Nhật Bản tại Việt Nam ベトナムでの日本企業製

Liên hệ tư vấn

Liên hệ tư vấn