Phân loại theo kết cấu nhà

  • Kiểu nhà ống thép hộp

    Kiểu nhà ống thép hộp

    Xuất xứ : Nhật Bản
  • Kiểu nhà ống thép tròn - Pipe

    Kiểu nhà ống thép tròn - Pipe

    Xuất xứ : Nhật Bản

Liên hệ tư vấn

Liên hệ tư vấn