Kiểu nhà Trồng rau quả

  • Xuất xứ : Nhật Bản
  • Kích thước : Cuốn 50m - Cuộn 100m
  • Giá : Liên hệ

Mô tả

  • Thiết bị cuốn thủ công :
  • * Dùng để cuốn cơ cấu cuốn lưới cắt nắng cắt nhiệt lắp phía trên mái nhà kính (có thể lắp trong hoặc ngoài)
  • * Thao tác đơn giản gọn nhẹ, tuổi thọ 20 ~ 30 năm
  • * Dùng để cuốn màng nylon ở vị trí máng xối trên mái nhằm mục đích tạo thông thoáng khí tự nhiên trong và ngoài nhà kính
  • * Dùng để cuốn cơ cấu cuốn lưới cắt nắng cắt nhiệt lắp phía trên mái nhà kính (có thể lắp trong hoặc ngoài)
  • * Thao tác đơn giản gọn nhẹ, tuổi thọ 20 ~ 30 năm
  • * Dùng để cuốn màng nylon ở vị trí máng xối trên mái nhằm mục đích tạo thông thoáng khí tự nhiên trong và ngoài nhà kính

Sản phẩm liên quan

Liên hệ tư vấn

Liên hệ tư vấn