Nhà lưới trồng rau Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Kích thước: 6.7m x 3 Dãy x 59.5m
Địa điểm: Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Thời gian hoàn thành 10/2016

img_5485 img_5479 img_5478 nha-luoi-2 nha-luoi-01

Sản Phẩm Liên Quan