Nhà kính Nông Nghiệp Thanh Sơn- Phú Thọ


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wpvngree/domains/wpvn-green.com/public_html/wp-content/themes/RTNormal/single.php on line 31

Dự án nhà kính nông nghiệp tại Thanh Sơn-Phú Thọ đang được người dân sử dụng trồng rau quả sạch, an toàn , với ánh sáng đầy đủ, hệ thống lưới cắt nắng , lưới chắn côn trùng rất hiệu quả và an toàn cho cây trồng.

Dự án được hoàn thành vào tháng 8 năm 2017

Sản Phẩm Liên Quan