Nhà kính Nông Nghiệp Hòa Bình

Dự án nhà kính nông nghiệp tại Hòa Bình đang được người dân sử dụng trồng rau quả sạch, an toàn , với ánh sáng đầy đủ, hệ thống lưới cắt nắng , lưới chắn côn trùng rất hiệu quả và an toàn cho cây trồng.

Dự án được hoàn thành vào tháng 8 năm 2017

Sản Phẩm Liên Quan