Nhà kính Nhà kính trồng rau Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Kích thước: 6.5m x 3 Dãy x 59.5m

Địa điểm: Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Thời gian hoàn thành 11/201615218540_1029666470489706_1561634027_n 15151605_1029666483823038_1714814858_n 15134473_1024663117656708_973862151_n 15174535_1029666427156377_1656624632_n

Sản Phẩm Liên Quan