Dự án Hòa Bình

Địa điểm: Hòa Bình

Ngày hoàn thành tháng 4 năm 2017

Hiện tại công ty chúng tôi đang sản xuất và trực tiếp xây dựng nhà kính nông nghiệp với thiết kế Nhật Bản

Sản Phẩm Liên Quan