Nhà kính Nam Sách, Hải Dương (1860m²)

Thông số nhà kính:7m ⅹ 3 Dãy x Dài 40m  x  2 Nhà(1860㎡)

Địa chỉ   :Nam Sách – Hải Dương

Hoàn thành :12/2016

Image_66ed1c8tuoi nho giot theo bichtuoi nho giotgia the trong cay

 

Sản Phẩm Liên Quan