Lưới cắt nắng mầu trắng-Daio Cool White- Nhập khẩu từ Nhật Bản


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wpvngree/domains/wpvn-green.com/public_html/wp-content/themes/RTNormal/single.php on line 31

Lưới cắt nắng mầu trắng – Daio Cool White là 1 loại vật liệu mới mang lại hiệu quả tối ưu so với lưới cắt nắng đen và những loại lưới khác, Tính năng đặc biệt cho khả năng cắt nắng cắt nhiệt mà trong nhà vẫn sáng, giúp phát huy hiệu quả tốt đối với 1 số loại cây trồng như cây cà chua cần nhiệt độ thấp sẽ phòng chống được nứt quả, Râu tây phòng chống mềm nhũn thúc đẩy ra hoa, đối với rau ăn lá nâng cao tỷ lệ nẩy mầm của hạt giống Thúc đẩy sinh trưởng, đối với các loại hoa phòng chống cháy hóa thúc đẩy sinh trưởng.

Đã có kết quả thí nghiệm thực tế so sánh giữa các loại lưới ở TP Asahikawa-Hokkaido-Nhật Bản, và kết quả thực nghiệm tại trung tâm kỹ thuật nông nghiệp tỉnh Oita-Nhật Bản.

Kết quả thí nghiệm thực tế giữa 3 hộp lưới cắt nắng trắng, đen, và không dùng lưới. kết quả cho thấy khi dùng lưới trắng sẽ làm giảm nhiệt độ trong hộp còn 35.2 độ thấp hơn hẳn so với lưới đen 42.4 độ và không dùng lưới 45.7 độ, lượng ánh sáng cho vào trong nhà khi không dùng lưới sẽ cao nhất và dùng lưới đen sẽ thấp nhất.

Kết luận khi dùng lưới trắng sẽ làm giảm nhiệt độ trong nhà và giúp ánh sáng đi vào nhiều .

Sản Phẩm Liên Quan