Dự án di dời nhà kính từ vĩnh phúc lên Hòa Bình

Nhà kính trước khi di chuyển5

Nhà kính sau khi di chuyển  b1c1d3840d80e0deb991

31b0e0c43ec0d39e8ad1

Sản Phẩm Liên Quan